انواع چسب

ردیف

کد کالا

نام کالا

مشخصات

واحد

۱

۱۰۰۱

نوار چسب دولایه حصیری ضد حساسیت

۱۵cm*10m

رول

۲

۱۰۰۲

نوار چسب دولایه حصیری ضد حساسیت

۱۰cm*10m

رول

۳

۱۰۰۳

نوار چسب دولایه حصیری ضد حساسیت

۵cm*10m

رول

۴

۱۰۰۴

نوار چسب دولایه حصیری ضد حساسیت

۵٫۲cm*10m

رول

۵ ۱۰۰۸ چسب آنژیوکت ۱۰cm*7cm عدد
۶ ۱۰۰۸E چسب آنژیوکت استریل ۱۰cm*7cm عدد

 

Enter your keyword