سلام برنامه نظافت در کرج

انواع چسب

ردیف

کد کالا

نام کالا

مشخصات

واحد

1

1001

نوار چسب دولایه حصیری ضد حساسیت

15cm*10m

رول

2

1002

نوار چسب دولایه حصیری ضد حساسیت

10cm*10m

رول

3

1003

نوار چسب دولایه حصیری ضد حساسیت

5cm*10m

رول

4

1004

نوار چسب دولایه حصیری ضد حساسیت

5.2cm*10m

رول

5 1008 چسب آنژیوکت 10cm*7cm عدد
6 1008E چسب آنژیوکت استریل 10cm*7cm عدد

 

Enter your keyword