سلام برنامه نظافت در کرج

گان و پک

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات واحد
1 4102E گان جراحی استریل جلو لمینت با حوله عدد
2 4103E گان جراحی استریل آستین و جلو لمینت با حوله عدد
3 4104E گان جراحی استریل Spun laceکد 1 با حوله عدد
4 4104E گان جراحی استریل Spun laceکد 2 با حوله عدد
5 4104E گان جراحی استریل Spun laceکد 3 با حوله عدد
6 4104E گان جراحی استریل Spun laceکد 4 با حوله عدد
7 4108 روپوش سفید چسبدار پزشکان Spunbond جنرال عدد
8 4109 روپوش سفید دکمه دار پزشکان Spunbond جنرال عدد
9 4110 گان تکی بیمار-یکبار مصرف Spunbond جنرال دست
10 4111 گان شلوار بیمار-یکبار مصرف Spunbond جنرال دست
11 4112 گان شلوار بچه-یکبار مصرف Spunbond جنرال دست
12 4000-E پک قلبی یک
13 4100-E پک ارتوپدی یک
14 4200-E پک جنرال یک
15 4300-E پک آنژیوگرافی با ظرف یک
16 4400 1-E پک سزارین یک
17 4400 2-E پک مغز و اعصاب یک
18 4500-E پک D&C یا کورتاژ یک
19 4600-E پک ارولوژی یک
20 4700-E پک چشمی یک
21 4800-E پک زنان و زایمان یک
22 4900-E پک آنژیوگرافی بدون ظرف یک
23 5000-E پک لاپروسکوپی یک
24 5001-E پک آرتروسکوپی یک

 

 

Enter your keyword