گان و پک

ردیف

کد کالا

نام کالا

مشخصات

واحد

1

4101E

گان جراحی استریل بدون لمینت SMS

با حوله

عدد

2

4102E

گان جراحی استریل جلو لمینت

با حوله

عدد

3

4103E

گان جراحی استریل آستین و جلو لمینت

با حوله

عدد

4

4104E

گان جراحی استریل Spun laceکد 1

با حوله

عدد

5 4104E گان جراحی استریل Spun laceکد 2 با حوله عدد
6 4104E گان جراحی استریل Spun laceکد 3 با حوله عدد
7 4104E گان جراحی استریل Spun laceکد 4 با حوله عدد
8 4108 روپوش سفید چسبدار پزشکان Spunbond جنرال عدد
9 4109 روپوش سفید دکمه دار پزشکان Spunbond جنرال عدد
10 4110 گان تکی بیمار-یکبار مصرف Spunbond جنرال دست
11 4111 گان شلوار بیمار-یکبار مصرف Spunbond جنرال دست
12 4112 گان شلوار بچه-یکبار مصرف Spunbond جنرال دست
13 4000-E پک قلبی یک
14 4100-E پک ارتوپدی یک
15 4200-E پک جنرال یک
16 4300-E پک آنژیوگرافی با ظرف یک
17 4400 1-E پک سزارین یک
18 4400 2-E پک مغز و اعصاب یک
19 4500-E پک D&C یا کورتاژ یک
20 4600-E پک ارولوژی یک
21 4700-E پک چشمی یک
22 4800-E پک زنان و زایمان یک
23 4900-E پک آنژیوگرافی بدون ظرف یک
24 5000-E پک لاپروسکوپی یک
25 5001-E پک آرتروسکوپی

یک

 

Enter your keyword