سلام برنامه نظافت در کرج

لوازم یکبار مصرف استریلیزاسیون (CSR)

ردیف

کد کالا

نام کالا

مشخصات

واحد

1

6001

پاکتهای پکینگ 200 متری CSR

هر سانت

رول

2

6002

کاغذ کرپ

25*25

رول

3

6003

کاغذ کرپ

30*30

رول

4

6004

کاغذ کرپ

45*45

رول

5 6005 کاغذ کرپ 50*50 رول
6 6006 کاغذ کرپ 75*75 رول
7 6007 کاغذ کرپ 90*90 رول
8 6008 کاغذ کرپ 120*120 رول
9 1010 نوار چسب تست  اتوکلاو 2cm*55m رول
10 1011 نوار چسب تست اتیلن اکساید 2cm*55m رول

 

Enter your keyword