تجهیزات پزشکی

ردیف

کد کالا

نام کالا

مشخصات

واحد

1

6001

پاکتهای پکینگ 200 متری CSR

هر سانت

رول

2

6002

کاغذ کرپ

25*25

رول

3

6003

کاغذ کرپ

30*30

رول

4

6004

کاغذ کرپ

45*45

رول

5 6005 کاغذ کرپ 50*50 رول
6 6006 کاغذ کرپ 75*75 رول
7 6007 کاغذ کرپ 90*90 رول
8 6008 کاغذ کرپ 120*120 رول
9 6009 ست سرم عدد
10 6010 کیسه ادرار شیر صلیبی عدد
11 6011 قلم کوتر عدد
12 6012 پلیت کوتر عدد
13 6013 آنژیوکت سایز 16-18-20-22 عدد
14 6014 آنژیوکت زرد سایز 24 عدد
15 6015 سه راهی آنژیوکت

 

Enter your keyword