سلام برنامه نظافت در کرج

انواع ملحفه،روبالشی،پیشبند و …

ردیف

کد کالا

نام کالا

مشخصات

واحد

1

4500

ملحفه یکبار مصرف تخت بیمار سفید اسپان باند

50m*65cm

رول

2

4501

ملحفه یکبار مصرف تخت بیمار سفید اسپان باند

50m*75cm

رول

3

4502

ملحفه یکبار مصرف تخت بیمار رنگی اسپان باند

50m*75cm

رول

4

4504

ملحفه یکبار مصرف چهارطرف کشی اسپان باند سفید

220cm*120cm

عدد

5 4505 ملحفه یکبار مصرف تخت معاینه سفید 220cm*75cm عدد
6 4507 روبالشی یکبار مصرف spun bond 70cm*50cm عدد
7 4508 روتختی نایلونی ضد آب رنگی 220cm*120cm عدد
8 4509 پیشبند نایلونی ضد آب رنگی 130cm*70cm عدد
9 1020 دستکش یکبار مصرف بهداشتی 100عددی بسته
10 4355 روسری بیمار جنرال عدد
11 5003 شورت یکبار مصرف جنرال عدد
12 3001 لنگاز دولایه nonwoven 50cm*25cm عدد

 

Enter your keyword