انواع ماسک، کلاه و البسه

ردیف

کد کالا

نام کالا

مشخصات

واحد

۱

۴۱۱۳

بلوز شلوار بیمار-Spunbond

جنرال

دست

۲

۴۱۱۴

لباس شیردهی بیمار

جنرال

عدد

۳

۴۱۱۵

لباس سرهمی سه لایه با کلاه و جوراب

جنرال

دست

۴

۴۱۱۶E

لباس سرهمی سه لایه با کلاه و جوراب استریل

جنرال

دست

۵ ۴۳۵۱ کلاه یکبار مصرف-ویسکوز جنرال عدد
۶ ۴۳۵۲ کلاه جراحی یکبار مصرف-Spun bond جنرال عدد
۷ ۴۳۵۳ کلاه بیمار یکبار مصرف کشی-هایژنیک سفید جنرال عدد
۸ ۴۳۵۴ کلاه بیمار یکبار مصرف-هایژنیک رنگی جنرال عدد
۹ ۴۳۵۴ کلاه بیمار آکاردئونی سفید جنرال عدد
۱۰ ۴۳۵۵ کلاه جراح دستگاهی SP جنرال عدد
۱۱ ۴۳۰۱ ماسک سه لایه بند دار فنردار التراسونیک جنرال عدد
۱۲ ۴۳۰۲ ماسک دو لایه بند دار فنردار التراسونیک جنرال عدد
۱۳ ۴۳۰۳ ماسک سه لایه کشی فنردار التراسونیک جنرال عدد
۱۴ ۴۳۰۴ ماسک دو لایه کشی فنردار التراسونیک جنرال عدد
۱۵ ۴۶۵۲ کاور کفش ضد آب رنگی دستی P.E جنرال جفت
۱۶ ۴۴۰۰ کاور معراج(کیسه جسد)ضد آب سبز ۲۲۰cm*80cm عدد
۱۷ ۴۴۰۰ کاور معراج(کیسه جسد)ضد آب مشکی ۲۲۰cm*80cm عدد
۱۸ ۴۴۰۱ کاور معراج(کیسه جسد)ضد آب سبز ۱۶۰cm*80cm عدد
۱۹ ۴۴۰۱ کاور معراج(کیسه جسد)ضد آب مشکی ۱۶۰cm*80cm عدد
۲۰ ۴۴۰۲ کاور معراج(کیسه جسد)ضد آب سبز ۸۰cm*40cm عدد
۲۱ ۴۴۰۲ کاور معراج(کیسه جسد)ضد آب مشکی ۸۰cm*40cm عدد
۲۲ ۴۴۰۲-E2 شان پرفوره چسبدار و بگدار چشمی استریل-sms ۱۶۰cm*100cm عدد
۲۳ ۴۴۰۲-E3 شان لیزیک عدد
۲۴ ۴۲۰۵E شان پرفوره چسبدار جراحی استریل سه لایه ۵۰cm*50cm عدد
۲۵ ۴۲۰۶E شان پرفوره چسبدار جراحی استریل سه لایه ۷۵cm*75cm عدد

۲۶

۴۲۰۷E

شان پرفوره چسبدار جراحی استریل سه لایه

۱۰۰cm*100cm

عدد

۲۷

۴۲۰۸E

شان پرفوره چسبدار جراحی استریل سه لایه

۱۵۰cm*150cm

عدد

۲۸

۴۲۱۰E

شان پرفوره چسبدار جراحی استریل سه لایه

۲۰۰cm*150cm

عدد

۲۹

۴۲۱۱E

شان ساده یکبار مصرف استریل سه لایه

۱۰۰cm*100cm

عدد

۳۰

۴۲۱۲E

شان ساده یکبار مصرف استریل سه لایه

۱۵۰cm*100cm

عدد

۳۱ ۴۲۱۳E شان ساده یکبار مصرف استریل سه لایه ۱۵۰cm*150cm عدد
۳۲ ۴۲۱۴E شان ساده یکبار مصرف استریل سه لایه ۲۰۰cm*150cm عدد
۳۳ ۴۲۱۵E شان ساده یکبار مصرف استریل sms ۱۰۰cm*100cm عدد
۳۴ ۴۲۱۶E شان ساده یکبار مصرف استریل sms ۱۶۰cm*100cm عدد
۳۵ ۴۲۱۷E شان ساده یکبار مصرف استریل sms ۲۰۰cm*160cm عدد

 

Enter your keyword