سلام برنامه نظافت در کرج

انواع زیر انداز

ردیف

کد کالا

نام کالا

مشخصات

واحد

۱

۴۵۵۵

زیرانداز بیمار بالدار ضد آب سه لایه Under pad

۱۵۰cm* ۱۰۰cm

عدد

۲

۴۵۵۶

زیرانداز بیمار بالدار دستگاهی Under pad

۱۶۰cm*  ۸۰cm

عدد

۳

۴۵۵۷

زیرانداز بیمار ساده دستگاهی Under pad

۹۰cm* ۶۰cm

عدد

 

Enter your keyword