انواع زیر انداز

ردیف

کد کالا

نام کالا

مشخصات

واحد

1

4555

زیرانداز بیمار بالدار ضد آب سه لایه Under pad

150cm*100cm

عدد

2

4556

زیرانداز بیمار بالدار دستگاهی Under pad

160cm*80cm

عدد

3

4557

زیرانداز بیمار بالدار دستگاهی Under pad

90cm*60cm

عدد

 

Enter your keyword