انواع زیر انداز

ردیف

کد کالا

نام کالا

مشخصات

واحد

۱

۴۵۵۵

زیرانداز بیمار بالدار ضد آب سه لایه Under pad

۱۵۰cm*100cm

عدد

۲

۴۵۵۶

زیرانداز بیمار بالدار دستگاهی Under pad

۱۶۰cm*80cm

عدد

۳

۴۵۵۷

زیرانداز بیمار ضد آب سه لایه Under pad

۱۰۰cm*70cm

عدد

 

Enter your keyword